ادویه


صدیق مارکت

نمک 800گ

نمک 800گ

5300 تومان 7000 تومان 24.3 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

فلفل سیاه قوطی 90گرم چمنی

فلفل سیاه قوطی 90گرم چمنی

افزودن به سبد
صدیق مارکت

پودر دارچین 30گرم چمنی

پودر دارچین 30گرم چمنی

21600 تومان 28750 تومان 24.9 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

زنجبیل 40گرم چمنی

زنجبیل 40گرم چمنی

24000 تومان 28750 تومان 16.5 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

فلفل قرمز قوطی 100گرم چمنی

فلفل قرمز قوطی 100گرم چمنی

افزودن به سبد
صدیق مارکت

هل سبز 10گرم چمنی

هل سبز 10گرم چمنی

افزودن به سبد
صدیق مارکت

خاکشیر 50گرم چمنی

خاکشیر 50گرم چمنی

38800 تومان 47500 تومان 18.3 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

پودر سیر 90گرم قوطی چمنی

پودر سیر 90گرم قوطی چمنی

افزودن به سبد
صدیق مارکت

بکینگ پودر 50گرم چمنی

بکینگ پودر 50گرم چمنی

افزودن به سبد
صدیق مارکت

پودر سیر 40گرم چمنی

پودر سیر 40گرم چمنی

27700 تومان 36800 تومان 24.7 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

هل سبز 10گرم دوغزال

هل سبز 10گرم دوغزال

افزودن به سبد
صدیق مارکت

فلفل قرمز 40گ گلستان

فلفل قرمز 40گ گلستان

14900 تومان 18900 تومان 21.2 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

گل محمدی 50گرمی

گل محمدی 50گرمی

افزودن به سبد
صدیق مارکت

زردچوبه 40گ گلستان

زردچوبه 40گ گلستان

11800 تومان 18900 تومان 37.6 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

زرد چوبه 75گ گلستان

زرد چوبه 75گ گلستان

19600 تومان 29900 تومان 34.4 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

عصاره بره 8ع الیت

عصاره بره 8ع الیت

12400 تومان 15000 تومان 17.3 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

فلفل قرمز 75گ گلستان

فلفل قرمز 75گ گلستان

26800 تومان 33900 تومان 20.9 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ادویه کاری 75گ گلستان

ادویه کاری 75گ گلستان

افزودن به سبد
صدیق مارکت

هل 10گ گلستان

هل 10گ گلستان

افزودن به سبد
صدیق مارکت

آویشن 35گ گلستان

آویشن 35گ گلستان

افزودن به سبد
صدیق مارکت

سماق 50گ گلستان

سماق 50گ گلستان

افزودن به سبد
صدیق مارکت

زردچوبه 90گ گلستان

زردچوبه 90گ گلستان

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ادویه کاری 80گ گلستان

ادویه کاری 80گ گلستان

افزودن به سبد
صدیق مارکت

جوش شیرین 100گ گلستان

جوش شیرین 100گ گلستان

افزودن به سبد
صدیق مارکت

پودر سیر 40گ گلستان

پودر سیر 40گ گلستان

افزودن به سبد