غذای آماده


صدیق مارکت

ساندویچ مرغ گریل 250گرمی کاله

ساندویچ مرغ گریل 250گرمی کاله

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ساندویچ مرغ هالوپینا 240گرمی کاپو

ساندویچ مرغ هالوپینا 240گرمی کاپو

افزودن به سبد
صدیق مارکت

ساندویچ مرغ پستو کاپو کاله

ساندویچ مرغ پستو کاپو کاله

افزودن به سبد