نودل


صدیق مارکت

نودل گوشت 75گرم الیت

نودل گوشت 75گرم الیت

12200 تومان 15000 تومان 18.7 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

نودل مرغ 75گرم الیت

نودل مرغ 75گرم الیت

12200 تومان 15000 تومان 18.7 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

نودل قارچ و پنیر 75گرم الیت

نودل قارچ و پنیر 75گرم الیت

12200 تومان 15000 تومان 18.7 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

نودل سبزیجات 75گرم الیت

نودل سبزیجات 75گرم الیت

12200 تومان 15000 تومان 18.7 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

نودل قارچ 75گرم الیت

نودل قارچ 75گرم الیت

12200 تومان 15000 تومان 18.7 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

نودل باربیکیو 75گرم الیت

نودل باربیکیو 75گرم الیت

12200 تومان 15000 تومان 18.7 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

نودل سس گوجه تند 75گرم الیت

نودل سس گوجه تند 75گرم الیت

12200 تومان 15000 تومان 18.7 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

پاستا نیمه آماده سبزیجات 180گرم رشد

پاستا نیمه آماده سبزیجات 180گرم رشد

44600 تومان 55000 تومان 18.9 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

پاستا نیمه آماده قارچ و پنیر 180گرم رشد

پاستا نیمه آماده قارچ و پنیر 180گرم رشد

44600 تومان 55000 تومان 18.9 %

افزودن به سبد
صدیق مارکت

پاستا نیمه آماده گوجه و ریحان 180گرم رشد

پاستا نیمه آماده گوجه و ریحان 180گرم رشد

افزودن به سبد
صدیق مارکت

نودل لیوانی گوشت الیت

نودل لیوانی گوشت الیت

افزودن به سبد
صدیق مارکت

نودل لیوانی مرغ الیت

نودل لیوانی مرغ الیت

افزودن به سبد
صدیق مارکت

نودل لیوانی سبزیجات الیت

نودل لیوانی سبزیجات الیت

افزودن به سبد